Wget là gì

Wget là gì? Tại sao người dùng Unix hay sử dụng nó

GNU Wget hay Wget ( còn được gọi là Geturl)  là một công cụ download dòng lệnh, nó được cung cấp kèm theo đa số các bản phân phối Unix( Linux và MacOS cũng nằm trong Unix, tuy nhiên chi có MacOS là đạt chứng chỉ của Unix) phổ biến, được cung cấp qua nền tảng là một thư viện packages, wget hỗ trợ việc download các tài nguyên thông qua các protocols web như: http, https, ftp, ftps và hỗ trợ cả proxies.

Các tính năng chính của Wget bao gồm hỗ trợ tải xuống ở dạng binary, chuyển đổi link web sang dạng file html có thể xem ở máy local. Được phát triển từ thuở đồng hành cùng internet năm 1996, WGet cung cấp một phương thức tải các file với tình trạng internet bập bênh và chậm như rùa thời bấy giờ. Được phát triển dựa trên ngôn ngữ portable C, WGet được đa số các quản trị mạng ưa dùng, mặc dù được port sang hệ điều hành phổ biến Windows nhưng có lẻ WGET chỉ thực sự phát huy hết sức mạnh của mình qua nền tảng dòng lệnh trên các hệ điều hành Unix.

Mặc dù cũng có các phiên bản hỗ trợ GUI, nhưng ngày nay WGET vẫn nổi tiếng và được sử dụng trên giao diện commandline quen thuộc.

Kevin Dang

Hey there! My name is Kevin Dang, I am website, software, mobile app develop, web admin system. Expert living in Hồ Chí Minh (Việt Nam). I am very interested in digital marketing with: SEO, Facebook, Google Ads ... This blog is where I will share the experiences, techniques and knowledge I have learned.