CyperPanel quản lý VPS cho website

Tối ưu hóa và tinh chỉnh Cyperpanel cho VPS

Bảo mật cho VPS với các tính năng của CyperPanel

Đổi password Cyperpanel bằng command line:

Những trường hợp quên mật khẩu đăng nhập admin, đổi password nhanh, không thể lấy lại được mật khẩu qua email chúng ta có thể dùng câu lệnh sau để cập nhật lại mật khẩu mới.

python /usr/local/CyberCP/plogical/adminPass.py --password newpassword

Với newpassword là mật khẩu mới

Tối ưu hóa cấu hình cho VPS

Bật tắt các dịch vụ – servies chạy nền không cần thiết:

Từ phiên bản v1.7.1 trở về sau bạn hoàn toàn có thể bật tắt các dịch vụ chạy nền khi cài đặt CyperPanel bằng cách sau:

Tắt dịch vụ DNS server

https://<IP Address>:8090/manageservices/managePowerDNS

Tắt dịch vụ Email Server

https://<IP Address>:8090/manageservices/managePostfix

Tắt dịch vụ FTP Server

https://<IP Address>:8090/manageservices/managePureFtpd

Để bật lại các dịch vụ trên bạn cần vào lại các đường link. Lưu ý 2 dịch vụ OpenLiteSpeed và MySql không thể tắt được

Kevin Dang

Hey there! My name is Kevin Dang, I am website, software, mobile app develop, web admin system. Expert living in Hồ Chí Minh (Việt Nam). I am very interested in digital marketing with: SEO, Facebook, Google Ads ... This blog is where I will share the experiences, techniques and knowledge I have learned.