Android tips tricks for develop

Android Tip1: thêm nút back cho Toolbar trong Activity

Xin chào hôm nay mình xin chia sẽ 3 cách để thêm nút back cho toolbar trên android. Cách 1: Sử dụng đoạn code bên dưới, với icon tùy chọn trong Asset Image hoặc bạn có thể chèn thêm 1 hình nào đó làm icon cho nút back toolbar.setNavigationIcon(R.drawable.abc_ic_ab_back_mtrl_am_alpha); toolbar.setNavigationOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void […]

Read More