CyperPanel quản lý VPS cho website

Tối ưu hóa và tinh chỉnh Cyperpanel cho VPS

Bảo mật cho VPS với các tính năng của CyperPanel Đổi password Cyperpanel bằng command line: Những trường hợp quên mật khẩu đăng nhập admin, đổi password nhanh, không thể lấy lại được mật khẩu qua email chúng ta có thể dùng câu lệnh sau để cập nhật lại mật khẩu mới. python /usr/local/CyberCP/plogical/adminPass.py –password […]

Read More

Cài đặt MongoDB trên Ubuntu

MongoDB là gì? Cài đặt MongoDB trên Ubuntu

Giới thiệu về MongoDB MongoDB là một cơ sở dữ liệu tài liệu NoSQL miễn phí và mã nguồn mở được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng web hiện đại. Thường được sử dụng trong các hệ thống lớn kết hợp với hệ quản trị dữ liệu quan hệ, hoặc được dùng trong các […]

Read More

Backup and restore Mysql

Backup và Restore MySql Database

Trong quá trình sử dụng MySql bạn cần thường xuyên phải backup và restore lại cơ sở dữ liệu nhằm chống các lại các cuộc tấn công từ web, thao tác sai làm thay đổi record trong database cũng như tạo điểm checkpoint để tối ưu hóa, thay đổi cấu trúc dữ liệu cũng nâng […]

Read More