Twig Template Engine

Twig template engine là gì?

Twig là một trong những template engine PHP mạnh mẽ được sử dụng trong nhiều nền tảng phát triển nổi tiếng như: laravel, symphony, drubal, yii&yii2.  Twig được phát triển nhằm mục đích giải quyết ba vấn đề sau: Fast: Twig tạo ra những template nơi lưu trữ mã PHP thuần đã được tối ưu […]

Read More

Laravel Framework

Tại sao Laravel Framework lại trở thành Php Framework được nhiều người chọn

Laravel Framework là gì? là một Framework Open Source Php miễn phí được khởi tạo bởi Taylor Otwell vào năm 2011 nhằm mục đích tạo lựa chon thay thế cho CodeIgniter, Laravel cung cấp một bộ khung chuẩn dựa trên mẫu kiến trúc design parttent MVC và hàng loạt các quy tắc tạo code, các mẫu thiết kế, chính […]

Read More

October Cms Laravel

Cấu trúc theme trong October CMS

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cấu trúc và cách tạo một theme trong hệ quản trị nội dung October CMS. Cấu trúc theme trong October CMS (OC) được xây dựng và quản lý theo kiểu từng module như ý tưởng của wordpress, một theme bao gồm nhiều thành phần: assets files, partials, layouts, […]

Read More

October Cms Laravel

Giới thiệu October Cms

October CMS là gì? Nếu bạn chưa nghe đến Octorber CMS thì đây là hệ quản trị nội dung ( Content Manager System ) được phát triển bằng ngôn ngữ PHP 7.0 trên nền tảng Framework Laravel nổi tiếng. Là một CMS đa năng mạnh mẽ với cộng đồng lập trình viên xây dựng mạnh […]

Read More