Series tăng tốc site WordPress từ A-Z

Hiện nay, trong 100 website lớn nhất thế giới, có tới khoảng 25% website sử dụng mã nguồn WordPress như The NewYork Times, e Bay, TechCrunch, Masable, CNN, BBC America, Sony Music, MTV News, Bata, Quart… Nguyên nhân xuất phát từ những điểm ưu việt không thể bỏ qua của WordPress như: thời gian thiết […]

Read More

Wordpress REST API

Sử dụng WordPress REST API toàn tập

Nếu bạn đang đọc bài viết này thì mình dám chắc bạn cũng đã có một số kiến thức trên cơ bản hiểu biết về các thuật ngữ như: REST API, RESTFULL, WEBSERVICE, MICRO SERVICE. Do đó mình sẽ không đi đâu, và giới thiệu về các thuật ngữ và công nghệ vừa liệt kê […]

Read More