Hướng đối tượng OOP JAVA

Lập trình hướng đối tượng là gì? Minh họa bằng code JAVA

Những khái niệm của lập trình hướng đối tượng.

Nhiều năm sau khi điện toán ra đời, con người đã nghiên cứu các giải pháp phát triển phần mềm hầu tìm ra giải pháp nhanh nhất, rẻ nhất, đáng tin cậy nhất, và sản xuất ra phần mềm tốt nhất. Và nhiểu năm sau, không ít giải pháp và công nghệ đã được xem là tối ưu. Thời gian qua chúng ta đã làm quen với việc phát triển phần mềm có thể sữa chửa cũng như thích nghi với những giải pháp đã nghiên cứu. Loại phần mềm chúng ta đang dùng ũng thay đổi theo do đã cải tiến phần cứng, do đổi mới trong tin học và khả năng của người dùng. Những tiến bộ này cũng ảnh hưởng đến các giải pháp phát triển phần mềm.

Trong tất cả các giải pháp phát triển phần mềm nổi tiếng, giải pháp hướng đối tượng đã được chứng minh là giải pháp tốt nhất cho các phần mềm thông dụng. Có thể giải pháp hướng đối tượng sẽ trải qua một quá trình tiến hóa và mô hình phát triển phần mềm được cải tiến sẽ xảy ra.

Lập trình hướng đối tượng tập trung vào phát triển những thành phần phần mềm độc lập, gọi là đối tượng (object). Những đối tượng này được lập mô hình theo mọi thứ như tập tin, mẫu biểu, nút nhấn, và các cửa sổ có trong thế giới thực.

Thế giới hướng đối tượng.

Khi bạn đọc một cuốn sách thì tập sách đó là một đối tượng, chứa nhiều thông tin. Sách cũng có những phương thức truy cập thông tin. Ví dụ bạn có thể lật sách ra, mở một trang, đọc một đoạn, tìm mục lục, và cứ thế. Những thông tin trong sách, cùng với những “phương thức” đọc sách như trên, đều bao gồm bên trong đối tượng là quyển sách.

Kevin Dang

Hey there! My name is Kevin Dang, I am website, software, mobile app develop, web admin system. Expert living in Hồ Chí Minh (Việt Nam). I am very interested in digital marketing with: SEO, Facebook, Google Ads ... This blog is where I will share the experiences, techniques and knowledge I have learned.