Android Architecture Compoments

Tìm hiểu về Android Architecture Components

Android Architecture Components là một đóng gói tất cả các thư viện hữu ích, mạnh mẽ giúp các lập trình viên thiết kế các ứng dụng android theo đúng mô hình kiến trúc dễ bảo trì, tăng khả năng kiểm thử lỗi giúp các module trong ứng dụng được tách biệt minh bạch giữa các […]

Read More

Android Studio 3.0

Android Studio là gì? Môi trường tích hợp phát triển (ide) số 1 dành cho Android

Android Studio (ide android) là môi trường phát triển tích hợp chuyên nghiệp hỗ trợ việc thiết kế và xây dựng các ứng dụng di động trên nền tảng Android được Google và JetBrains hợp tác xây dựng nhằm thay thế các phiên bản plugin android dành cho Eclipse ngày xưa. Trong nhiều năm trước, […]

Read More