Series tăng tốc site WordPress từ A-Z

Hiện nay, trong 100 website lớn nhất thế giới, có tới khoảng 25% website sử dụng mã nguồn WordPress như The NewYork Times, e Bay, TechCrunch, Masable, CNN, BBC America, Sony Music, MTV News, Bata, Quart… Nguyên nhân xuất phát từ những điểm ưu việt không thể bỏ qua của WordPress như: thời gian thiết […]

Read More

Lập trình Kotlin cho android

Cơ bản Kotlin cho Android

Kotlin là gì? đây là một ngôn ngữ lập trình hiện đại được duy trì như một dự án mã nguồn mở của JetBrains, một công ty hàng đầu thế giới về IDE. Trở lại năm 2011, JetBrains sử dụng ngôn ngữ Java trong toàn bộ các dự án của mình, tuy nhiên trong quá trình phát triển, java […]

Read More