Category - Lập trình Android

Học lập trình Kotlin Android

Cơ bản Kotlin cho Android

Kotlin là gì? đây là một ngôn ngữ lập trình hiện đại được duy trì như một dự án mã nguồn mở của JetBrains, một công ty hàng đầu thế giới về IDE. Trở lại năm 2011, JetBrains sử dụng ngôn ngữ Java trong toàn bộ các dự án của mình...