Twig Template Engine

Twig template engine là gì?

Twig là một trong những template engine PHP mạnh mẽ được sử dụng trong nhiều nền tảng phát triển nổi tiếng như: laravel, symphony, drubal, yii&yii2.  Twig được phát triển nhằm mục đích giải quyết ba vấn đề sau: Fast: Twig tạo ra những template nơi lưu trữ mã PHP thuần đã được tối ưu […]

Read More