Category - Java

Java là một ngôn ngữ lập trình đa năng mạnh mẽ được ứng dụng rộng rãi vào đời sống của chúng ta. Hằng ngày chúng ta tiếp xúc với các thiết bị, chương trình đôi khi được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng OOP này. Có thể kể ra các ứng dụng chính của ngôn ngữ này như, một số trang web cần chúng ta cài đặt các plugin thì mới có thể xem được, các thiết bị với mã nhúng xử lý được phát triển trên nền tảng Java, các thiết bị đi động cầm tay …

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.