EasyEnginne quàn lý server qua dòng lệnh

Hướng dẫn sử dụng EasyEngine trên máy chủ Linux

EasyEngine là gì? và tại sao nên dùng nó

Easy Engine (EE) là tool được viết bằng ngôn ngữ Python, nó giúp chúng ta dễ dàng cài đặt và triển khia một Webserver Nginx tối ưu dành riêng cho WordPress, nó hỗ trợ hoàn hảo cho các phiên bản Unbutu và Debian cũng như các biến thể của các phiên bản này. Bạn có thể tham khảo EE tại trang này . Đối với người dùng phổ thông thì chỉ việc thuê host và cài đặt mã nguồn tự động wordpress được tích hợp sẵn trên Cpanel và bạn không cần phải quan tâm tới EE, tuy nhiên đối với các webmaster hằng ngày phải cài đặt các website trên một server hoặc VPS thì Easy Engine có thể giúp bạn xử lý các vấn đề sau:

  • Tự động hóa cài đặt NGINX, MySQL, Postfix, PHP 7, và hàng tá các gói soft liên quan để webserver có thể chạy được.
  • Cài đặt chứng chỉ Easy SSL with Let’s Encrypt chỉ với một dòng lệnh.
  • Tùy ý lựa chọn các plugin cache giúp tăng tốc độ WordPress như: W3Total Cache, WP Super Cache & Nginx’s FastCGI Cache.
  • Tự động tối ưu hóa phần cứng cho các gói soft của 1 webserver.
  • Update toàn bộ chỉ qua một lệnh duy nhất ee update
  • Các file cấu hình đều được hỗ trợ quản lý bởi Git.

Tải và cài đặt Easy Engine:

Sử dụng wget để tải gói cài đặt và cài đặt Easy Engine(EE) với đoạn code sau:

wget -qO ee rt.cx/ee && sudo bash ee

Tạo 1 website wordpress cơ bản, yêu cầu domain đã trỏ về ip máy chủ trước khi sử dụng nếu bạn bật tính năng SLL của LetsEncrypt

sudo ee site create example.com --wp

Các Lệnh Easy Engine thường được sử dụng:

Sau đây là các lệnh EE mà bạn thường hay sử dụng

Các lệnh về site:

Tạo một website html đơn giản

ee site create example.com --html

Tạo một website php

ee site create example.com --php

Tạo một website Php có hỗ trợ MySQL

ee site create example.com --mysql

Các kết nối database được tạo bằng câu lệnh ee lưu trong file ee-config.php

Tạo và thêm chứng chỉ SLL của Lest’s Encrypt

ee site create example.com --letsencrypt

Các lệnh về site wordpress

Tạo một site wordpress với các tùy chọn plugin cache đi kèm, ee sẽ tự động cài đặt và kết nối các plugin này cho bạn

ee site create example.com --wp # install wordpress without any page caching
ee site create example.com --w3tc # install wordpress with w3-total-cache plugin
ee site create example.com --wpsc # install wordpress with whisp-super-cache plugin
ee site create example.com --wpfc # install wordpress + nginx fastcgi_cache
ee site create example.com --wpredis # install wordpress + nginx redis_cache

Tạo 1 site wordpress bên trong subfolder/subdirectory

ee site create example.com --wpsubdir # install wpmu-subdirectory without any page caching
ee site create example.com --wpsubdir --w3tc # install wpmu-subdirectory with w3-total-cache plugin
ee site create example.com --wpsubdir --wpsc # install wpmu-subdirectory with wp-super-cache plugin
ee site create example.com --wpsubdir --wpfc # install wpmu-subdirectory + nginx fastcgi_cache
ee site create example.com --wpsubdir --wpredis # install wpmu-subdirectory + nginx redis_cache

Tạo 1 site wordpress với subdomain

ee site create example.com --wpsubdom # install wpmu-subdomain without any page caching
ee site create example.com --wpsubdom --w3tc # install wpmu-subdomain with w3-total-cache plugin
ee site create example.com --wpsubdom --wpsc # install wpmu-subdomain with wp-super-cache plugin
ee site create example.com --wpsubdom --wpfc # install wpmu-subdomain + nginx fastcgi_cache
ee site create example.com --wpsubdom --wpredis # install wpmu-subdomain + nginx redis_cache

Tùy chọn tạo tên đăng nhập admin wordpress nếu không tạo ee sẽ lấy username của git

ee site create example.com --user=admin

Tùy chọn tạo mật khẩu đăng nhập admin wordpress nếu không tạo ee sẽ lấy password tự động

ee site create example.com --pass=password

Tùy chọn tạo email đăng nhập admin wordpress

ee site create example.com --email=ee@example.com

Tạo 1 site wordpress với tùy chọn HHVM (Hip Hop Virtual Machine)

ee site create example.com --wp --hhvm

Theo như mình bạn nên tạo 1 site wordpress có hỗ trợ php7 và nginx cache sẽ cho tốc độ và sự bền bĩ hơn so với HHVM hay bị lỗi

Cài đặt và truy cập PhpMyAdmin trong admin tools:

Một công cụ không thể thiếu trong bộ công cụ admin mà EasyEngine cung cấp mà bất một Webmaster nào cũng cần sử dụng là PhpMyAdmin. Sử dụng command sau trong ee để cài đặt thêm tool này vào admin

ee stack install --phpmyadmin

Sau khi đoạn script cài xong, bạn cần vào thư mục admin của EE trên máy chủ và cập nhật bộ mã nguồn mới nhất của PhpMyAdmin thông qua composer. Xem thêm cách cài đặt composer nếu bạn chưa biết

// truy xuất vào thư mục mã nguồn phpmyadmin
cd /var/www/22222/htdocs/db/pma/
// tải bộ mã nguồn mới nhất, và cài đặt theo chế độ product
composer install --no-dev

Để truy cập PhpMyAdmin bằng tài khoản root ta lấy mật khẩu tại

cat /etc/mysql/conf.d/my.cnf

Kevin Dang

Hey there! My name is Kevin Dang, I am website, software, mobile app develop, web admin system. Expert living in Hồ Chí Minh (Việt Nam). I am very interested in digital marketing with: SEO, Facebook, Google Ads ... This blog is where I will share the experiences, techniques and knowledge I have learned.