Cho phép root login trong Ubuntu

Tính năng root login trên Ubuntu là khả năng đăng nhập trực tiếp vào tài khoản root (người dùng có quyền cao nhất trong hệ thống Linux). Mặc dù có thể bật tính năng này, tuy nhiên, đa số hướng dẫn về Ubuntu đều khuyến khích người dùng không nên sử dụng tài khoản root … Đọc tiếp

Cách tối ưu hóa web server Apache2 và PHP

IT Blogger Kevin Đặng

Để tối ưu hóa web server Apache2 và PHP, bạn cần thực hiện một số bước quan trọng. Đầu tiên, bạn cần cấu hình và điều chỉnh các tham số Apache2 và PHP sao cho phù hợp với nhu cầu của trang web của bạn. Điều này có thể bao gồm tăng dung lượng bộ … Đọc tiếp