Cho phép root login trong Ubuntu

Tính năng root login trên Ubuntu là khả năng đăng nhập trực tiếp vào tài khoản root (người dùng có quyền cao nhất trong hệ thống Linux). Mặc dù có thể bật tính năng này, tuy nhiên, đa số hướng dẫn về Ubuntu đều khuyến khích người dùng không nên sử dụng tài khoản root … Đọc tiếp

ECS – Alibaba Cloud

ECS hay còn được gọi là Elastic Compute Service, là một dịch vụ máy chủ ảo IaaS do Alibaba Cloud cung cấp. ECS cung cấp khả năng tính toán hiệu suất cao, ổn định và đáng tin cậy, cũng như khả năng mở rộng linh hoạt. Với ECS, bạn không cần phải đầu tư trước … Đọc tiếp

Cách tối ưu hóa web server Apache2 và PHP

IT Blogger Kevin Đặng

Để tối ưu hóa web server Apache2 và PHP, bạn cần thực hiện một số bước quan trọng. Đầu tiên, bạn cần cấu hình và điều chỉnh các tham số Apache2 và PHP sao cho phù hợp với nhu cầu của trang web của bạn. Điều này có thể bao gồm tăng dung lượng bộ … Đọc tiếp

Chào tất cả mọi người!

IT Blogger Kevin Đặng

Chào bạn, Lập trình và quản trị máy chủ web là một trong những kỹ năng cốt lõi của những người làm việc trong ngành công nghệ thông tin. Nếu bạn đang muốn học cách lập trình và quản trị máy chủ web, thì bài viết này sẽ giúp bạn có được những kiến thức … Đọc tiếp