Cho phép root login trong Ubuntu

Tính năng root login trên Ubuntu là khả năng đăng nhập trực tiếp vào tài khoản root (người dùng có quyền cao nhất trong hệ thống Linux). Mặc dù có thể bật tính năng này, tuy nhiên, đa số hướng dẫn về Ubuntu đều khuyến khích người dùng không nên sử dụng tài khoản root để đăng nhập và thực hiện các thao tác hệ thống hàng ngày. Thay vào đó, Ubuntu sử dụng cơ chế sudo để cho phép người dùng thực hiện các thao tác với quyền cao nhất.

Lý do chính để không sử dụng tài khoản root để đăng nhập là vì nó có thể gây nguy hiểm đến tính bảo mật của hệ thống. Nếu ai đó có quyền truy cập vào tài khoản root, họ có thể thực hiện các thao tác độc hại và tàn phá hoặc chiếm quyền điều khiển toàn bộ hệ thống của bạn.

  • Có một số trường hợp mà bạn có thể cần phải bật tính năng root login, chẳng hạn như cần phải sửa đổi các tệp hoặc thư mục trên hệ thống mà người dùng hiện tại không có quyền truy cập, hoặc khi bạn cần phải cài đặt các gói phần mềm mà yêu cầu quyền truy cập root.
  • Tuy nhiên, khi bật tính năng này, bạn cần phải cẩn thận và chỉ sử dụng tài khoản root khi cần thiết. Nếu không, điều này có thể đưa đến các vấn đề bảo mật nghiêm trọng và đưa cho các hacker một cơ hội để tấn công và chiếm quyền điều khiển hệ thống của bạn.

Để kích hoạt tính năng đăng nhập với tư cách người dùng root trên Ubuntu, bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản với quyền sudo.
  2. Sử dụng lệnh “passwd root” để tạo mật khẩu cho tài khoản root.
  3. Khởi động lại hệ thống và đăng nhập vào tài khoản root với mật khẩu mới vừa thiết lập.