SCC (Super Computing Cluster) là gì?

SCC (Super Computing Cluster) trong đám mây là một hạ tầng đám mây được tối ưu hóa để hỗ trợ các tác vụ tính toán nặng, phức tạp và đòi hỏi tài nguyên cao như tính toán khoa học, phân tích dữ liệu và học sâu. SCC trong đám mây cung cấp cho người dùng một môi trường tính toán mạnh mẽ, linh hoạt và có khả năng mở rộng để thực hiện các tác vụ tính toán lớn.

SCC trong đám mây thường sử dụng kiến trúc phân tán để chia sẻ tài nguyên giữa các nút tính toán (compute nodes) và lưu trữ (storage nodes). Hạ tầng này cung cấp các tài nguyên tính toán với nhiều lựa chọn về cấu hình phần cứng, bao gồm CPU, GPU, RAM, bộ nhớ và tốc độ kết nối mạng.

Các dịch vụ SCC trong đám mây thường hỗ trợ các giao thức và công cụ phổ biến trong lĩnh vực tính toán khoa học và phân tích dữ liệu, chẳng hạn như MPI (Message Passing Interface), OpenMP (Open Multi-Processing), R, Python, Hadoop, Spark, TensorFlow, và nhiều công cụ khác.

SCC trong đám mây giúp giảm thiểu chi phí đầu tư cho phần cứng và quản lý, đồng thời cung cấp cho người dùng khả năng mở rộng dễ dàng và đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu tính toán lớn.