MySQL là gì ?

MySQL là một hệ thống DBMS – quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ nguồn mở được sử dụng phổ biến trên thế giới. Tối ưu hóa MySQL là điều cần thiết để đảm bảo hiệu suất của cơ sở dữ liệu. Nếu hiệu suất của cơ sở dữ liệu chậm, điều này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các ứng dụng và người dùng của bạn. Điều quan trọng là thiết kế truy vấn SQL phải được thực hiện đúng cách, nếu không có thể gây ra những tác động lớn.