Multicast protocols là gì?

Multicast protocols là các giao thức được sử dụng để truyền tải dữ liệu đa điểm (multicast) đến nhiều thiết bị trong một mạng. Thay vì truyền dữ liệu từng gói tới từng thiết bị, multicast protocols cho phép gửi một lần và đồng thời truyền đến nhiều thiết bị trong cùng một nhóm.

Các multicast protocols thường được sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi truyền tải dữ liệu đến nhiều thiết bị cùng một lúc, như streaming video, phát sóng âm thanh và video trực tiếp, và các ứng dụng truyền thông đa phương tiện khác.

Một số multicast protocols phổ biến bao gồm IGMP (Internet Group Management Protocol), PIM (Protocol Independent Multicast), DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol), MOSPF (Multicast Open Shortest Path First), và MSDP (Multicast Source Discovery Protocol). Các giao thức này đều có những đặc điểm và ứng dụng riêng biệt, tùy thuộc vào mục đích sử dụng và cấu hình của mạng.