IaaS – Infrastructure as a ServiceIaaS là gì?

IaaS là viết tắt của “Infrastructure as a Service” và là một dịch vụ điện toán đám mây. Nó cung cấp cho người dùng khả năng thuê một hạ tầng máy chủ hoàn chỉnh, bao gồm cả phần cứng và phần mềm, thông qua Internet. Người dùng có thể quản lý các tài nguyên của họ trên nền tảng IaaS, bao gồm các máy chủ ảo, lưu trữ, mạng và các công cụ khác để quản lý và triển khai các ứng dụng của mình. IaaS thường được sử dụng để xây dựng, triển khai và quản lý các ứng dụng trên nền tảng điện toán đám mây mà không cần đầu tư vào phần cứng vật lý hoặc cơ sở hạ tầng.