EBS (Elastic Block Store) là gì?

EBS (Elastic Block Store) là một dịch vụ lưu trữ được cung cấp bởi Amazon Web Services (AWS), cung cấp các khối lưu trữ có thể được gắn kết với các máy ảo EC2 (Elastic Compute Cloud) của AWS. EBS device, hoặc EBS volume, là một phần của dịch vụ EBS, cung cấp các ổ đĩa ảo có thể được gắn kết với các máy ảo EC2 để cung cấp không gian lưu trữ cho các ứng dụng và dữ liệu. EBS devices có thể được cấu hình với các tính năng như độ tin cậy cao, hiệu suất tối ưu và khả năng mở rộng linh hoạt để đáp ứng các yêu cầu lưu trữ của khách hàng.

Ghi chú: thuật ngữ “EBS” cũng có thể được sử dụng như một thuật ngữ chung để chỉ các ổ đĩa lưu trữ ảo được cung cấp bởi các nhà cung cấp điện toán đám mây khác nhau ngoài AWS. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mặc dù các ổ đĩa lưu trữ ảo của các nhà cung cấp điện toán đám mây khác có thể có tính năng và cấu hình tương tự như EBS của AWS, nhưng chúng có thể được gọi bằng các thuật ngữ khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp và nền tảng được sử dụng.