Canonical là gì?

Canonical là một công ty phần mềm có trụ sở tại Luân Đôn, Anh Quốc, được thành lập vào năm 2004 bởi Mark Shuttleworth. Công ty này chủ yếu tập trung vào phát triển các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở, bao gồm hệ điều hành Ubuntu và các ứng dụng đi kèm. Canonical cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ và giải pháp đám mây cho các doanh nghiệp và tổ chức sử dụng các sản phẩm của họ.