Bare metal trong cloud là gì?

Bare metal trong cloud là một dịch vụ cung cấp phần cứng vật lý cho khách hàng sử dụng trong môi trường đám mây. Khác với các dịch vụ cloud truyền thống sử dụng các máy ảo (virtual machine) được tạo ra trên cơ sở hạ tầng chung, bare metal trong cloud cung cấp cho khách hàng truy cập trực tiếp vào các máy chủ vật lý mà không cần thông qua lớp trung gian ảo hoá.

Điều này cho phép khách hàng có quyền truy cập và kiểm soát hoàn toàn phần cứng vật lý, bao gồm CPU, RAM, ổ cứng và card mạng, và có thể cấu hình phần cứng để phù hợp với các yêu cầu và nhu cầu của họ.

Một số ưu điểm của bare metal trong cloud là tốc độ xử lý nhanh hơn và hiệu suất tốt hơn so với máy ảo, đồng thời cũng giảm thiểu các rủi ro bảo mật liên quan đến việc sử dụng các máy ảo chung. Tuy nhiên, bare metal trong cloud thường đòi hỏi mức đầu tư ban đầu cao hơn và đòi hỏi kiến thức kỹ thuật để quản lý và cấu hình phần cứng một cách hiệu quả.