Apache webserver là gì?

Apache webserver là một phần mềm mã nguồn mở được sử dụng để tạo và quản lý các trang web trên internet. Nó được phát triển bởi Apache Software Foundation và là một trong những máy chủ web phổ biến nhất trên thế giới. Apache webserver có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình để xây dựng các ứng dụng web động.

Apache2 là phiên bản mới hơn của phần mềm máy chủ web Apache. Nó cung cấp nhiều tính năng và cải tiến so với phiên bản trước đó, bao gồm khả năng tương thích tốt hơn với các phiên bản hệ điều hành và cải thiện hiệu suất. Apache2 cũng hỗ trợ nhiều module và tính năng mới giúp cải thiện tính bảo mật và quản lý trang web.

Apache hỗ trợ các ngôn ngữ sau trên nền tảng web:

  • PHP
  • Python
  • Perl
  • Ruby
  • Java
  • Combo static web với: Html + Css + JavaScript
  • ASP.NET