QPS (Queries Per Second) trong load balancer là gì?

QPS (Queries Per Second) trong load balancer là số lượng các yêu cầu truy vấn (query) được gửi tới một máy chủ hoặc ứng dụng web trong một giây. Đây là một chỉ số quan trọng trong quá trình tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống, bởi vì nó cho phép các nhà phát … Đọc tiếp

SELinux là gì?

SELinux (Security-Enhanced Linux) là một hệ thống bảo mật cho Linux, được phát triển bởi NSA (National Security Agency) và hỗ trợ bởi cộng đồng người dùng Linux. SELinux được tích hợp sẵn trong nhiều bản phân phối Linux phổ biến như Red Hat Enterprise Linux, Fedora, CentOS, Debian và Ubuntu. SELinux cung cấp một … Đọc tiếp

Multicast protocols là gì?

Multicast protocols là các giao thức được sử dụng để truyền tải dữ liệu đa điểm (multicast) đến nhiều thiết bị trong một mạng. Thay vì truyền dữ liệu từng gói tới từng thiết bị, multicast protocols cho phép gửi một lần và đồng thời truyền đến nhiều thiết bị trong cùng một nhóm. Các … Đọc tiếp

SCC (Super Computing Cluster) là gì?

SCC (Super Computing Cluster) trong đám mây là một hạ tầng đám mây được tối ưu hóa để hỗ trợ các tác vụ tính toán nặng, phức tạp và đòi hỏi tài nguyên cao như tính toán khoa học, phân tích dữ liệu và học sâu. SCC trong đám mây cung cấp cho người dùng … Đọc tiếp

Bare metal trong cloud là gì?

Bare metal trong cloud là một dịch vụ cung cấp phần cứng vật lý cho khách hàng sử dụng trong môi trường đám mây. Khác với các dịch vụ cloud truyền thống sử dụng các máy ảo (virtual machine) được tạo ra trên cơ sở hạ tầng chung, bare metal trong cloud cung cấp cho … Đọc tiếp

Terraform là gì?

Terraform là một công cụ mã hóa định cấu hình (infrastructure as code – IaC) được phát triển bởi HashiCorp. Terraform giúp quản lý cơ sở hạ tầng đám mây (cloud infrastructure) và hệ thống phần cứng ảo (virtualized hardware) bằng code. Ngoài ra, Terraform cũng có khả năng theo dõi và quản lý thay … Đọc tiếp

IaaS – Infrastructure as a ServiceIaaS là gì?

IaaS là viết tắt của “Infrastructure as a Service” và là một dịch vụ điện toán đám mây. Nó cung cấp cho người dùng khả năng thuê một hạ tầng máy chủ hoàn chỉnh, bao gồm cả phần cứng và phần mềm, thông qua Internet. Người dùng có thể quản lý các tài nguyên của … Đọc tiếp

EBS (Elastic Block Store) là gì?

EBS (Elastic Block Store) là một dịch vụ lưu trữ được cung cấp bởi Amazon Web Services (AWS), cung cấp các khối lưu trữ có thể được gắn kết với các máy ảo EC2 (Elastic Compute Cloud) của AWS. EBS device, hoặc EBS volume, là một phần của dịch vụ EBS, cung cấp các ổ … Đọc tiếp

Apache webserver là gì?

Apache webserver là một phần mềm mã nguồn mở được sử dụng để tạo và quản lý các trang web trên internet. Nó được phát triển bởi Apache Software Foundation và là một trong những máy chủ web phổ biến nhất trên thế giới. Apache webserver có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác … Đọc tiếp

Load Balancer là gì?

Load Balancer – Dịch vụ cân bằng tải máy chủ giúp phân phối lưu lượng truy cập đến nhiều phiên bản ECS (Elastic Compute Service) khác nhau, nhằm tăng cường khả năng hoạt động của hệ thống ứng dụng và loại bỏ SPOF (Single Point of Failure). Điều này cho phép việc phân phối tài … Đọc tiếp