Các phím tắt quan trọng trong Android Studio

Các phím tắt trong Android Studio

17 phím tắt quan trọng trong Android Studio giúp bạn tăng năng suất code lện 30%, hay code chuyên nghiệp như chưa bao giờ như thế. Nào cùng điểm qua cách dùng các phím tắt trong Android Studio. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với bạn một số phím tắt quan trọng nhất trong bộ công cụ Android Studio, khi sử dụng quen tay với các nhóm phím tắt này mình chắc chắn bạn sẽ tiết kiệm kha khá thời gian dành cho việc đi chuyển chuột và bàn phím. Ngoài ra một số phím tắt sau còn kích hoạt 1 số chưa năng giúp cho bộ mã của bạn thêm nhất quán, đẹp và tăng tốc xử lý cũng như trình bày chuẩn nhất.

Các phím tắt quan trọng trong Android Studio
Các phím tắt quan trọng trong Android Studio

Tạo một template code sẵn với nội dung gợi ý:

Windows/Linux: Ctrl + J
Mac: Cmd + J

Với bộ phím tắt này bạn sẽ gọi lên hộp thoại cho phép tạo mới một đoạn code mẫu phổ biết của các lập trình viên trên thế giới được Google thêm vào IDE Android Studio (AS). Chọn bất kỳ đoạn code nào đó phù hợp với ý tường của bạn nhất Tab để nhảy tới từng mục và sửa đổi cho phù hợp với phong cách và cách triển khai của mình. Bạn có thể sửa đội và thêm các mẫu code của mình vào IDE này ở mục: File > Setting > Editor > Code Style > Live Templates

Tìm kiếm một lệnh Command nào đó và thực thi nó

Windows/Linux: Ctrl + Shift + A
Mac: Cmd + Shift + A

Để cho bạn dễ hình dung thì tổ hợp phím lệnh này sẽ hiễn thị ra một popup và bạn nhập 1 câu lệnh nào đó, nó sẽ thực thi dùm bạn. Ví Dụ: nhập vào “basic activity” và chọn 1 dòng trong danh sách vừa hiện nhấn enter. Một  hộp lệnh hiện ra và bạn nhập tên Activity nó sẽ tự tạo các file liên quan cho bạn

Tham khảo tại blog:
https://theengineerscafe.com/top-17-android-studio-shortcuts/

Kevin Dang

Hey there! My name is Kevin Dang, I am website, software, mobile app develop, web admin system. Expert living in Hồ Chí Minh (Việt Nam). I am very interested in digital marketing with: SEO, Facebook, Google Ads ... This blog is where I will share the experiences, techniques and knowledge I have learned.