Backup and restore Mysql

Backup và Restore MySql Database

Trong quá trình sử dụng MySql bạn cần thường xuyên phải backup và restore lại cơ sở dữ liệu nhằm chống các lại các cuộc tấn công từ web, thao tác sai làm thay đổi record trong database cũng như tạo điểm checkpoint để tối ưu hóa, thay đổi cấu trúc dữ liệu cũng nâng cấp phần mềm. Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn các cách Backup và Restore MySql Database.

Cách 1: Sử dụng mysqldump để backup MySql Database trên server hoặc vps

mysqldump là ứng dụng  kèm theo MySql giúp người quản trị database có thể backup và hồi phục các database có dung lượng khủng trên 1GB thành các định dạng .sql, .svn,. .txt. Đây là công cụ mà bạn chỉ có thể sự dụng thông qua các thao tác dòng lệnh, do đó chúng ta chỉ có thể thực hiện trên các môi trường có hỗ trợ SSH như server, vps, hosting cao cấp có hỗ trợ SSH

shell> mysqldump [arguments] > file_name

Để dump hết toàn bộ database

shell> mysqldump --all-databases > dump.sql

Để dump ghép các database thành một file .sql ta dùng lệnh

shell> mysqldump --databases db1 db2 db3 > dump.sql

Để dump một database chính xác

shell> mysqldump --databases test > dump.sql

hoặc

shell> mysqldump test > dump.sql

Lưu ý: Để import lại database vừa sao lưu ta sử dụng câu lệnh sau

mysql -u username -p database_name < file.sql

Cách 2: Sử dụng phpMyAdmin để sao lưu cơ sở dữ liệu

Ngoài chức năng tạo cơ sở dữ liệu, thao tác và report dữ liệu trực quan trên web các thông tin cho webmaster, chúng ta cũng có thể dùng ứng dụng nền web phpMyAdmin để sao lưu và hồi phục một sô datbase nhỏ.

Làm theo các bước trong hình để thưc hiện việc backup dữ liệu

Chọn database để thực hiện backup
Chọn database để thực hiện backup

Click vào export tab và chọn các table cần sao lưu

Sao lưu các table trong phpMyAdmin
Sao lưu các table trong phpMyAdmin

Chọn Quick trong tùy chọn export và click Go, file backup sẽ được download về

Phục hồi lại dữ liệu đã backup.

Để tăng tốc quá trình upload database, chúng ta nên nén file database ở định dạng zip trước khi tải lên. Làm theo các bước sao đây để hồi phục cơ sợ dữ liệu

  1. Chọn database cần phục hồi, chuyển qua tab import
  2. Upload file database định dạng zip lên server.
  3. Bấm Go và chờ đợi phiên làm việc kết thúc, bạn sẽ thấy database đã được phục hồi nguyên vẹn

Kevin Dang

Hey there! My name is Kevin Dang, I am website, software, mobile app develop, web admin system. Expert living in Hồ Chí Minh (Việt Nam). I am very interested in digital marketing with: SEO, Facebook, Google Ads ... This blog is where I will share the experiences, techniques and knowledge I have learned.