Wordpress REST API

Sử dụng WordPress REST API toàn tập

Nếu bạn đang đọc bài viết này thì mình dám chắc bạn cũng đã có một số kiến thức trên cơ bản hiểu biết về các thuật ngữ như: REST API, RESTFULL, WEBSERVICE, MICRO SERVICE. Do đó mình sẽ không đi đâu, và giới thiệu về các thuật ngữ và công nghệ vừa liệt kê […]

Read More