Wordpress REST API

Sử dụng WordPress REST API toàn tập

Nếu bạn đang đọc bài viết này thì mình dám chắc bạn cũng đã có một số kiến thức trên cơ bản hiểu biết về các thuật ngữ như: REST API, RESTFULL, WEBSERVICE, MICRO SERVICE. Do đó mình sẽ không đi đâu, và giới thiệu về các thuật ngữ và công nghệ vừa liệt kê […]

Read More

Materia Text trong Android

Sử dụng TextView trong Android

Trong quá trình phát triển ứng dụng mobile app trên android chắc hẳng chúng ta thường xuyên sử dụng nhất là controller TextView trong android. Sau quá trình tìm hiểu và sử dụng TextView mình có một số cách triển khai cũng như sử lý các lỗi và giải pháp khi thêm TextView vào dự […]

Read More