Lập trình Kotlin cho android

Cơ bản Kotlin cho Android

Kotlin là gì? đây là một ngôn ngữ lập trình hiện đại được duy trì như một dự án mã nguồn mở của JetBrains, một công ty hàng đầu thế giới về IDE. Trở lại năm 2011, JetBrains sử dụng ngôn ngữ Java trong toàn bộ các dự án của mình, tuy nhiên trong quá trình phát triển, java […]

Read More

Cài đặt MongoDB trên Ubuntu

MongoDB là gì? Cài đặt MongoDB trên Ubuntu

Giới thiệu về MongoDB MongoDB là một cơ sở dữ liệu tài liệu NoSQL miễn phí và mã nguồn mở được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng web hiện đại. Thường được sử dụng trong các hệ thống lớn kết hợp với hệ quản trị dữ liệu quan hệ, hoặc được dùng trong các […]

Read More

Twig Template Engine

Twig template engine là gì?

Twig là một trong những template engine PHP mạnh mẽ được sử dụng trong nhiều nền tảng phát triển nổi tiếng như: laravel, symphony, drubal, yii&yii2.  Twig được phát triển nhằm mục đích giải quyết ba vấn đề sau: Fast: Twig tạo ra những template nơi lưu trữ mã PHP thuần đã được tối ưu […]

Read More