CyperPanel quản lý VPS cho website

Tối ưu hóa và tinh chỉnh Cyperpanel cho VPS

Bảo mật cho VPS với các tính năng của CyperPanel Đổi password Cyperpanel bằng command line: Những trường hợp quên mật khẩu đăng nhập admin, đổi password nhanh, không thể lấy lại được mật khẩu qua email chúng ta có thể dùng câu lệnh sau để cập nhật lại mật khẩu mới. python /usr/local/CyberCP/plogical/adminPass.py –password […]

Read More

Series tăng tốc site WordPress từ A-Z

Hiện nay, trong 100 website lớn nhất thế giới, có tới khoảng 25% website sử dụng mã nguồn WordPress như The NewYork Times, e Bay, TechCrunch, Masable, CNN, BBC America, Sony Music, MTV News, Bata, Quart… Nguyên nhân xuất phát từ những điểm ưu việt không thể bỏ qua của WordPress như: thời gian thiết […]

Read More